EMSER 2002 donarà subministrament d’aigua potable a tots els habitatges ubicats en sòl urbà de la zona del Calvari.

Per això instal·larà canonades noves i escomeses particulars en els carrers Creus i Guillem Cerdà Cànaves, i pavimentarà la totalitat del carrer Creus. La zona d’actuació té aproximadament uns 1500  m2 i la durada de les obres serà d’uns 18 dies. Mitjançant un nou grup impulsor aconseguirà poder oferir una pressió i cabal adequat a tots…