EMSER efectua les connexions noves a la xarxa de clavegueram.

Les peticions s’han de tramitar mitjançant una sol·licitud a l’Ajuntament. Un cop aprovada, EMSER realitzarà un pressupost, que haurà de ser abonat pel peticionari. Seguidament es procedirà a realitzar l’obra civil de connexió a la xarxa general.