DOCUMENTACIÓ

En aquesta pàgina disposa de diversa documentació de la nostra empresa, tant sol·licituds com informació sobre els serveis. 

A la pestanya DOCUMENTACIÓ S.M.A. hi ha disponible documentació i informació del Servei Municipal d’Aigua.

A la pestanya DOCUMENTACIÓ R.S.U. hi ha disponible documentació i informació del Servei de Recollida de Sòlids Urbans.

Recordar que les persones jurídiques han de tramitar tota la documentació amb la nostra empresa únicament mitjançant la seu electrònica.

Sol·licitud genèrica:   SOL.LICITUD EMSER SEU ELECTRÒNICA                                       

                                       SOL·LICITUD EMSER PDF

L’horari de la seu electrònica es considerarà com hàbil per al còmput de terminis de 08:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres, excepte festius locals, autonòmics i estatals (assenyalats en vermell), d’acord amb el calendari adjunt.

Calendari 2022