Les factures pendents poden pagar-se mitjançant l’ingrés en els nostres comptes corrents oberts en:

  1. Caixa Colonya
  2. CaixaBank
  3. Qualsevol oficina de Correus

En l’ingrés en concepte ha de constar el número d’abonat

A la nostra oficina amb targeta de crèdit: VISA o MASTERCARD