EMSER 2002 – AIGUA

El servei d’aigües de la nostra empresa atén tant l’extracció de l’aigua com la seva distribució al nostre abonats.
EMSER per proveir-se de l’aigua disposa de diferentes procedències  : pous propis, pous amb contracte mercantil, fonts naturals i dessaladora.
També de diversos dipòsits on s’emmagatzema l’aigua per al seu tractament i posterior distribució.

EMSER i la Conselleria de salut i consum, realitzen periòdicament analítiques de control de la qualitat de l’aigua subministrada i determinar la seva potabilitat. En la pàgina web del SINAC (Servei d’informació nacional d’aigües de consum) es publiquen les analítiques per zones de proveïment.