CONTINGUT

L’any 2020 vam facturar un total de 1.131.716 m3, que va suposar una disminució de 430.411 respecte a l’any anterior, un 28% menys.