Per això instal·larà canonades noves i escomeses particulars en els carrers Creus i Guillem Cerdà Cànaves, i pavimentarà la totalitat del carrer Creus. La zona d’actuació té aproximadament uns 1500  m2 i la durada de les obres serà d’uns 18 dies.

Mitjançant un nou grup impulsor aconseguirà poder oferir una pressió i cabal adequat a tots els nous abonats.

La inversió prevista és de 86.7000 €, dels quals 42.000 € corresponen a treballs realitzats per una empresa externa i 44.700 € a treballs realitzats directament per EMSER, al material de xarxa col·locat i actuacions ja realitzades en intervencions anteriors.

La millora permetrà donar subministrament a una trentena d’habitatges, que podran disposar d’aigua de qualitat i complint totes les exigències sanitàries.