Maig 2024.- CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA BORSA DE CONTRACTACIÓ PER COBRIR JUBILACIONS PARCIALS, IT, VACANTS EVENTUALS I INTERINES AL SERVEI DE LA RECOLLIDA DE RSU D’EMSER 2002 SLU, EN LA CATEGORIA DE PEÓ DE RECOLLIDA DE RSU

Ampliació del termini de presentació de so·licituds i rectificacions de les les bases específiques

Data límit presentació instàncies  30 maig 2024

07/06/2024 ACTA II  CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA BORSA DE CONTRACTACIÓ PER COBRIR JUBILACIONS PARCIALS, IT, VACANTS EVENTUALS I INTERINES AL SERVEI DE LA RECOLLIDA DE RSU D’EMSER 2002 SLU, EN LA CATEGORIA DE PEÓ DE RECOLLIDA DE RSU

14/06/2024 ACTA III  CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA BORSA DE CONTRACTACIÓ PER COBRIR JUBILACIONS PARCIALS, IT, VACANTS EVENTUALS I INTERINES AL SERVEI DE LA RECOLLIDA DE RSU D’EMSER 2002 SLU, EN LA CATEGORIA DE PEÓ DE RECOLLIDA DE RSU

26/06/2024 ACTA IV  CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA BORSA DE CONTRACTACIÓ PER COBRIR JUBILACIONS PARCIALS, IT, VACANTS EVENTUALS I INTERINES AL SERVEI DE LA RECOLLIDA DE RSU D’EMSER 2002 SLU, EN LA CATEGORIA DE PEÓ DE RECOLLIDA DE RSU

03/07/2024 ACTA V  CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA BORSA DE CONTRACTACIÓ PER COBRIR JUBILACIONS PARCIALS, IT, VACANTS EVENTUALS I INTERINES AL SERVEI DE LA RECOLLIDA DE RSU D’EMSER 2002 SLU, EN LA CATEGORIA DE PEÓ DE RECOLLIDA DE RSU

16/07/2024 ACTA VI  CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA BORSA DE CONTRACTACIÓ PER COBRIR JUBILACIONS PARCIALS, IT, VACANTS EVENTUALS I INTERINES AL SERVEI DE LA RECOLLIDA DE RSU D’EMSER 2002 SLU, EN LA CATEGORIA DE PEÓ DE RECOLLIDA DE RSU

16/07/2024 ACTA VII  CONCURS OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA BORSA DE CONTRACTACIÓ PER COBRIR JUBILACIONS PARCIALS, IT, VACANTS EVENTUALS I INTERINES AL SERVEI DE LA RECOLLIDA DE RSU D’EMSER 2002 SLU, EN LA CATEGORIA DE PEÓ DE RECOLLIDA DE RSU


Maig 2024.-    BASES PER AL PROCÉS SELECTIU D’UN TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL PER A L’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 2002 SLU

Maig 2024.-   BASES PER AL PROCÉS SELECTIU D’ENGINYER/A INDUSTRIAL PER A L’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 2002 SLU

Data límit presentació instàncies 23 maig 2024

01/06/2024 ACTA I PROCÉS SELECTIU D’UN TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL PER A L’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 2002 SLU

01/06/2024 ACTA I PROCÉS SELECTIU D’ENGINYER/A INDUSTRIAL PER A L’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 2002 SLU