Autorització tractament C.V.

.

PROCÉS SELECTIU D’ESTABILITZACIÓ PEL SISTEMA EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS

Obert el termini per a presentar els sol·licituds.
En el BOE núm. 305, de 21 de desembre de 2022, s’han publicat els convocatòries del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits i pel sistema de concurs oposició per a cobrir els plaus de personal funcionari i de personal laboral dels subgrups A1, A2, C1, C2 i del grup #AP dels entitats locals que han encarregat la gestió del procés d’estabilització en el Consell de Mallorca. El termini de 20 dies hàbils per a presentar els sol·licituds comença l’endemà a la publicació en el BOE i estarà comprès entre el 22 de desembre de 2022 i 23 de gener de 2023 (tots dues inclosos). Accedeixin als tràmits: https://emap.conselldemallorca.cat/es/entidades-locales

TECNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL EMSER

22 03 2022 Acta tribunal

21 03 2022 Rectificació errors bases tècnic jurídic

09 03 2022 Resolució de Presidència (Admesos, tribunal de selecció i data prova).

25 02 2022 Finalització període presentació instàncies

15 02 2022 Resolució d’aprovació de Bases i convocatoria d’un lloc de treball de tècnic d’administració general-EMSER 

07 12 2022 Procés d’estabilització de treball temporal