EMSER realitza la recollida porta a porta de les fraccions resta, paper, vidre i envasos en la major part de el nucli urbà de Pollença.

Properament, i d’acord amb el Pla de Residus actual, ampliarem la recollida amb la fracció orgànica.

A la pàgina web http://ide.ticmallorca.net/visormap/Visors/ide/html/visor042.html  i al menú de l’esquerra, marcar Medi ambient i zones de recollida porta a porta, podrà visualitzar les diferents zones (vermella i blava) que tenim delimitades i saber que dia li correspon la recollida de cada fracció.

 

PaP zona vermellaZONA VERMELLA

ZONA VERDA


ZONA COMERCIAL