QUINS RESIDUS HE DE LLANÇAR A CADA CONTENIDOR ?

  • Contenidor d’envasos GROC: ampolles i garrafes de plàstic, llaunes, brics, aerosols, taps, iogurts de plàstic, bosses de plàstic, capses de plàstic, xarxes de fruita, safates de porexpan, envasos de dentífrics, embolcalls de film i plata, capses de puros, capses de fusta, envasos de desodorant tipus roll-on, etc. No es poden abocar la resta de residus que no són envasos encara que siguin de materials reciclables com les galledes de plàstic, les canonades i mànegues de plàstic, etc., en aquests casos s’han de portar a la deixalleria o punt verd.
  • Contenidor d’envasos de vidre VERD: pots de vidre, ampolles de vidre i iogurts de vidre. No es poden abocar els residus de vidre que no són envasos com una copa, un taso o una finestra, en aquests casos s’han de portar a la deixalleria o punt verd perquè es pugui reciclar el material.
  • Contenidor paper/cartró BLAU: diaris, etiquetes de paper, capses de cartró, bosses de paper o cartró, sobres, revistes i fulls de paper.
  • Contenidor de rebuig GRIS: La resta de residus que siguin barreja de materials i no es puguin reciclar s’han de llençar al rebuig com és el cas del pal de fregar, raspall de dents, maquineta d’afaitar, bolígrafs, paper brut, etc.
  • Contenidor d’orgànica MARRÓ: restes de menjar, marro de cafè, pinyols, restes petits de poda, bossetes d’infusions, flors, llumins de fusta, taps de suro, filtres de cafè, closques,  pals petits de fusta, paper de cuina, tovallons de paper, mocadors de paper, etc.

La recollida dels residus urbans consisteix en la seva recol·lecció per efectuar posteriorment el seu trasllat a les plantes de processament i tractament.

EMSER 2002 disposa de vehicles especials per a realitzar la recollida:
Vehicles de càrrega posterior
Vehicle grua per recollida d’iglús
Vehicles satèl·lit par a recollida selectiva
Vehicle caixa tancada per a recollida de voluminosos

NOTÍCIES DESTACADES