EMSER 2002 – AIGUA

El servei d’aigües de la nostra empresa atén tant l’extracció de l’aigua com la seva distribució al nostre abonats.
EMSER per proveir-se de l’aigua disposa de diferentes procedències  : pous propis, pous amb contracte mercantil, fonts naturals i dessaladora.
També de diversos dipòsits on s’emmagatzema l’aigua per al seu tractament i posterior distribució.