La Seu electrònica permet acostar EMSER als seus usuaris, de tal manera que, des de casa o lloc de feina, poden realitzar el mateix tràmit que feien abans de forma presencial, estalviant desplaçaments i temps d’espera.

Per a això haurà de disposar d’un certificat digital. que és un document electrònic que permet identificar-se de forma segura amb entitats públiques o privades a través d’Internet.

Beneficis per al ciutadà

  1. Major disponibilitat: Ja no cal cenyir-se a l’horari d’oficines. Es pot interactuar amb EMSER les 24 hores del dia fins i tot en festius.
  2. Facilitat d’accés: No cal acudir personalment a les oficines de l’empresa per realitzar gestions. Es pot accedir i realitzar tots els tràmits des de qualsevol part de el món online.
  3. Estalvi de temps: Al no ser necessària la presència física per realitzar un tràmit, no cal desplaçar-se, esperar a ser atès, ni autoritzar una altra persona perquè hi acudeixi per nosaltres.
  4. Transparència: Al relacionar-se amb l’empresa a través de mitjans electrònics, els ciutadans obtenen major transparència i control sobre els actes administratius.

Per accedir-hi s’ha de teclejar a la barra d’adreces del seu navegador https://emser.sedelectronica.es i automàticament serà dirigit a la nostra seu electrònica.