El consell d’administració d’ EMSER va aprovar ahir l’adquisició de dos solars en el polígon per a l’ampliació de les instal·lacions de l’empresa.

El primer solar està situat al carrer del Ferrer del polígon industrial de Pollença. Té una superfície de 2.513 m² i el preu d’adquisició és d’1.050.025,72€. Delimita amb el solar en el qual estan situades les naus industrials propietat de l’Ajuntament i d’EMSER i possibilitarà una ràpida comunicació entre totes les instal·lacions.

Pel que fa al segon solar, està situat al carrer del Picapedrer del polígon industrial de Pollença. Té una superfície de 828m² i el preu d’adquisició és de 290.000€. Aquest terreny està situat al costat de l’actual deixalleria municipal i està previst utilitzar-lo per instal·lar les compactadores elèctriques per poder dipositar els residus de totes les fraccions retirades pels camions satèl·lits en la recollida porta a porta de Pollença. A més, també es destinarà a magatzem de reserva dels contenidors de càrrega lateral que s’instal·laran en el Port de Pollença i la Cala de Sant Vicenç.

Aquestes dues adquisicions complementen l’efectuada l’any passat d’un solar d’una superfície de 1.974m², per un import de 501.687,42€, situat al costat de la nau que es reformà. En estar prop de la nau industrial propietat d’EMSER, va permetre ubicar-hi una zona per a la neteja de vehicles, aparcament i emmagatzematge del material necessari per al servei d’aigua.