La Direcció General de Recursos Hídrics elabora cada any un resum amb les dades de l’any anterior d’abastiment urbà d’aigua, subministrament i consum anual a Balears, per tal de millorar l’eficiència i gestió d’aquest recurs a les illes.

El que s’ha elaborat enguany fa referència a les dades de 2020, reflecteix que només 12 dels 53 municipis de Mallorca compleixen amb les exigències marcades pel Pla Hidrològic, el qual no permet pèrdues d’aigua per damunt el 25%. 

Pollença, és el poble millor posicionat ja que és el que menys percentatge de pèrdua té, amb un 17,06%. Assenyalar que actualment EMSER proporciona servei a tota la zona urbana del municipi de Pollença.

Una mostra de la gran feina realitzada per l’àrea de subministrament d’aigua en el manteniment de la xarxa municipal, i que s’anirà incrementant en el futur, per a intentar aconseguir una xarxa de distribució el més eficient possible.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment