EMSER 2002 ha col·laborat aquest cap de setmana amb els voluntaris que han retirat més de tres tones d’escombraries del Avenc del Puig de Maria.
L’entitat Promotors Avenc, conjuntament amb més de cinquanta voluntaris, han buidat el Avenc de tot tipus de residus: ampolles, llaunes, plàstic, ….
EMSER ha aportat la logística de transport de residus i el seu posterior tractament, així com la dotació als voluntaris dels EPIS corresponents i la manutenció: berenar i dinar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment