EMSER ha col·laborat amb els promotors de la neteja de l’Avenc del Puig de Maria, proporcionant manutenció i EPIS per a tots els voluntaris. També ha aportat un vehicle per al transport dels residus fins als contenidors i es farà càrrec del tractament de tots els materials retirats durant el cap de setmana.

Volem agrair tot el treball realitzat per organitzadors i voluntaris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment