EMSER ha realitzat obres per a la millora del paviment del camí de Cala Carbó, que dóna accés a les seves instal·lacions del Coll de Siller.

La primera actuació ha estat l’asfaltat d’una franja d’aproximadament dos metres per a facilitar el trànsit als seus vehicles, i també la dels veïns de la zona.

La segona ha estat la millora de l’últim tram del camí, amb una innovadora tècnica de compactació de materials àrids, que permeten un nul impacte visual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment