En el darrer consell d’administració de l’Empresa municipal es va aprovar la compra de dos vehicles per a la recollida de residus per un import de 280.720 € .
Són dos vehicles satèl·lits de 7,5 tn, proveïts d’una caixa d’alumini amb capacitat de 7 m3 i constitueixen la millor solució per a la recollida de residus per carrers estrets, i la seva posterior descàrrega en contenidors-compactadors fixos.
S’utilitzaran per a la recollida de la fracció orgànica en el casc antic de Pollença, així com als generadors singulars (restaurants, bars i hotels) del municipi.
La tipologia de la caixa, completament estanca, evita l’abocament de lixiviats en la calçada, un dels principals problemes en la recollida de la fracció orgànica.
La previsió de lliurament dels vehicles és de 12 mesos.